Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor alle bestellingen van consumenten
  1. Behandeling van de bestelling
  2. Instructies over herroeping
  3. Kosten, levering en scheepvaart
  4. Betalingsvoorwaarden
  5. Eigendomsvoorbehoud
  6. Garantie
  7. Bescherming van persoonsgegevens
  8. Afvalsystemen / Instructie voor batterijgebruik
  9. Acceptatie van verbrandingsmotoren en tandwieloliën
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop op www.shop.primatuin.be website, die worden toegewezen noch voor commerciële noch voor zelfstandige beroepsactiviteit. Door te klikken op “Bestellen” knop (bindende bestelling) zullen de volgende voorwaarden en voorschriften van de verkoop, levering en betaling van bedrijf Maximo Group –  zullen worden erkend als geldig voor alle andere contractuele relatie tussen ons en de klant (“u”): De contracttaal is de Dutch taal.

www.shop.primatuin.be is onderdeel van bedrijf Maximo Group. Deze website is eigendom van het bedrijf Maximo Group, BTW BE0675.786.330, ondernemingsnummer 0675.786.330 (kortweg genoemd: “Maximo Group”). Maximo Group is een bedrijf dat zijn producten en diensten aanbiedt in de hele Europese Unie. Het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in Belgie, het adres is: MAXIMO GROUP, contact in Belgie: Dr. Van de Perrestraaat 225F, 2440 Geel, contact@primatuin.be

1. Behandeling van de bestelling

Bij het plaatsen van de bestelling ontvangt u automatisch een e-mail met bevestiging van de bestelde artikelen, de kosten van de levering, betaling en leveringsvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden in geschreven vorm. De koopovereenkomst wordt geacht te hebben plaatsgevonden waneer de goederen geleverd zijn. Wij registreren en slaan alle informatie over uw bestellingen na bij het sluiten van het contract. Indien u de gegevens van uw bestelling verliest, kunt u contact met ons opnemen via e-mail. Wij zullen u een kopie van deze gegevens toezenden. U kunt alle informatie van uw bestelling wijzigen zodat de goederenniet verzonden zijn.. Stuur ons een e-mail of vul het contactformulier in alstublieft.

2. Instructies over herroeping
Welke rechten heeft een klant m.b.t. het annuleren van uw bestelling
(Een klant is diegene die een bestelling plaatst, die niet voor commerciele, professionele of zakelijke doeleinden bestemd is.)
Annuleringsvoorwaarden
Uw rechten als klant
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De periode waarin u recht heeft tot het annuleren van uw bestelling loopt 14 dagen na ontvangst van de producten door u of een derde partij die u heeft aangegeven.
Wij herinneren u er aan dat u alleen de verzendkosten vergoed krijgt wanneer u alle goederen van uw bestelling retourneert!
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Maximo Group, email:contact@primatuin.be ) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van annuleren
Als u uw bestelling annuleert, zetten wij direct een proces in start om u uw betaling, inclusief de kosten voor standaardverzending, te doen terug komen. U kunt uw geld verwachten binnen 14 dagen vanaf het moment dat wij uw annuleringsverzoek hebben gekregen. Wij storneren u via dezelfde betaalmethode als waarmee u bestelt heeft, tenzij u dit anders wenst. Mogelijke hiermee gemoeide kosten zijn voor onze rekening.
Het retourneren van goederen
Het kan voorkomen dat we de stornering uitstellen totdat we de producten in ons bezit hebben, of totdat u ons een bewijs van retour kunt voorzien.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Maximo Group,  Dr. Van De Perrestraat 225F, 2440 Geel, Belgie, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Goederen die niet per post verzonden kunnen worden
Wij zullen de goederen bij u thuis ophalen op onze kosten. U hoeft alleen te betalen als de waarde van de goederen verminderd is door schade of onjuiste installatie of gebruik.
– Einde van de annuleringsvoorwaarden –
Uitzonderingen op de annuleringsvoorwaarden
Uitzonderingen op het herroepingsrecht:
de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
Voorbeeld annuleringsbrief
(Als u uw bestelling wilt annuleren, vul onderstaand formulier in en stuur deze naar ons toe.)
– Aan:Maximo Group, email:contact@primatuin.be
– Bij deze wil ik / willen wij * de overeenkomst tot aanschaf van de volgende goederen of diensten annuleren
– Besteld/Ontvangen
– Klant naam
– Klant adres
– Klant handtekening (alleen verplicht bij communicatie per papier)
-Datum
___________
(*) Haal door wat niet van toepassing is
3. Kosten, levering en scheepvaart
Leveren binnen België:
Verzendkosten voor een bestelling met een totale prijs lager dan 150,00 € bedragen 7 €. Als de totale prijs hoger dan 150,00 € dan zijn de verzendkosten gratis, behalve in het geval van buitenlandse verzendingen en speciale soorten leveringen zoals te grote ladingen.
Als betaalmethodes als Paypal, creditcard of bankoverschrijving gebruikt worden worden er geen extra transactiekosten in rekening gebracht.
Leveren buiten België:
De verzendkosten die hieronder vernoemd zijn zijn onafhankelijk van de grootte van de bestelling en u bent verplicht deze te betalen.
 Nederland 7 €
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Leveringstijd:
Klaar om te verzenden in 24 uren
Levering duurt 1-2 werkdagen.
Klaar om te verzenden in 2-3 dagen
Levering duurt 3-4 werkdagen.
Klaar om te verzenden in 3-5 dagen
Levering duurt 4-6 werkdagen.
Kiest u voor een gratis expertcontrole dan wordt de leveringstijd verlengd met 24 uur.
4. Betalingsvoorwaarden

Creditcard:
Nadat u een creditcard als betaalmethode kiest, klikt u op «kopen». Hierna wordt u doorgestuurd naar een beveiligde pagina waar u uw creditcard type kan selecteren. Tot slot moet u de juiste creditcardgegevens in te voeren en de betaling bevestigen. Het bedrag wordt binnen 7 dagen nadat de levering van uw rekening afgeschreven.
PayPal:
Nadat u de bestelling heeft geplaatst, wordt u doorgestuurd naar de PayPal-pagina. Gelieve, in te loggen en de betaling af te handelen. Om ter plaatse te betalen door middel van PayPal moet u een PayPal-rekening hebben. Vlak nadat we de bevestiging van ontvangst van de betaling krijgen, wordt uw bestelling naar u verzonden (als het bestelde artikel op voorraad is). Er zijn geen aanvullende tarieven.
Bank overschrijvingen:
Maak het totaal te betalen bedrag over naar het aangegeven bankrekeningnummer. Zorg ervoor dat u uw klantnummer en het referentienummer, dat u per e-mail ontvangt invoert.
De bestelling wordt direct na ontvangst van de betaling verzonden. Houd in gedachten dat een bankoverschrijving 3 werkdagen duurt, wat vertragingen bij de verzending veroorzaakt. In het geval dat wij geen betaling op onze bankrekening ontvangen binnen 14 werkdagen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
5. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven ons eigendom totdat de gehele koopprijs is voldaan
6. Garantie
Alle voorwaarden zijn onderworpen aan de wettelijke garantiebepalingen. De wettelijke garantietermijn bedraagt ​​24 maanden en beginnen te lopen op de dag van de levering van goederen. Uitzonderingen worden volgende situaties: schade als gevolg van natuurlijke slijtage, oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud. De garantie is niet van toepassing in geval van storingen of schade als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik (installatie), het niet gebruiksaanwijzing of foutieve of nalatige behandeling te volgen. De garantie vervalt indien het uitvoeren van werkzaamheden en / of reparatie van de onderdelen, of laten verrichten door mensen die niet zijn geautoriseerd door ons, die al of mindere mate te verhogen het defect. In geval van garantie is het aan u om te beslissen over de bewering van uw rechten, of je het gedeelte dat moet worden gerepareerd of vervangen (hoger prestatieniveau) willen. Als het geselecteerde type van extra prestatieniveau onnodig duur is, dan wordt de vordering beperkt tot de respectieve resterende looptijd van vervulling. Aanvullende rechten, met name de annulering van de koopovereenkomst of reductie kan alleen worden ingediend, na een redelijke termijn voor het correcte nakoming. In het geval van uitwisseling van goederen binnen de garantie, worden er geen nieuwe garantietermijnen toegepast. Als een speciale fabrikant garantie kan toegepast worden op de algemene garantie, zal dit feit in de productomschrijving vermerld worden. Deze garantie is alleen geldig voor het betreffende product.
7. Bescherming van persoonsgegevens
We verzamelen en bewaren alle informatie die nodig is voor de verwerking van uw bestelling, het is een privacy-probleem en zal vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen gebruik maken van de tracking tools voor het volgende:
– Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens
– Dergelijke gegevens aan derden leveranciers en marketing platformen
– De koppeling van deze gegevens met uw persoonlijke gegevens (naam, adres, …)
8. Acceptatie van interne verbrandingsmotoren en tandwieloliën 

Kunt u er a.u.b. kennis van nemen dat we op onze officiële adres, hierboven vermeld, gebruikte olie van verbrandingsmotoren en tandwieloliën accepteren, want het is onze wettelijke plicht om verbrandingsmotoren en transmissie olie, oliefilters en regelmatig voorkomende oliehoudend afval te verzamelen.
De kosten zijn exclusief verzendkosten. Gelieve u te informeren in dit geval over mogelijke beperkingen van postzendingen in overeenstemming met de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Geel, 2020